Hazardous

Oil / enamel and oil stick on canvas 30"x30" 2020